roof-rack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

roof-rack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm roof-rack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của roof-rack.

Từ điển Anh Việt

  • roof-rack

    * danh từ

    khung để chở hành lý...gắn trên nóc xe ô tô