roofing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

roofing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm roofing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của roofing.

Từ điển Anh Việt

 • roofing

  /'ru:fiɳ/

  * danh từ

  vật liệu lợp mái

  sự lợp mái

  mái, nóc

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • roofing

  * kỹ thuật

  lợp mái

  mái

  mái nhà

  vật liệu lợp

  xây dựng:

  công việc lợp

  sự lợp mái

  hóa học & vật liệu:

  vật liệu lợp mái

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • roofing

  material used to construct a roof

  the craft of a roofer

  Similar:

  roof: provide a building with a roof; cover a building with a roof