roof peak nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

roof peak nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm roof peak giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của roof peak.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • roof peak

    the highest point of a roof

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).