roof limb nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

roof limb nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm roof limb giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của roof limb.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • roof limb

    * kỹ thuật

    cánh treo (của nếp uốn nằm ngang)