roof-tree nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

roof-tree nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm roof-tree giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của roof-tree.

Từ điển Anh Việt

  • roof-tree

    * danh từ

    xà ngang chính, chắc chắn, đặt ở chỗ cao nhất của mái nhà