ring joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ring joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ring joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ring joint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ring joint

    * kỹ thuật

    đệm hình tròn

    hóa học & vật liệu:

    khớp khuyên