ring clamp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ring clamp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ring clamp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ring clamp.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ring clamp

  * kỹ thuật

  kẹp vòng

  khóa vòng

  vòng kẹp

  cơ khí & công trình:

  vành siết