pie filler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pie filler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pie filler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pie filler.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pie filler

    * kinh tế

    nhân bánh ngọt