pieces nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pieces nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pieces giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pieces.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pieces

    * kỹ thuật

    linh kiện