pierre nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pierre nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pierre giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pierre.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pierre

    capital of the state of South Dakota; located in central South Dakota on the Missouri river

    Synonyms: capital of South Dakota

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).