pierre laporte bridge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pierre laporte bridge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pierre laporte bridge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pierre laporte bridge.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pierre laporte bridge

    a suspension bridge across the Saint Lawrence River at Quebec

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).