pierre-paul broca nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pierre-paul broca nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pierre-paul broca giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pierre-paul broca.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pierre-paul broca

    Similar:

    broca: French anthropologist who studied the craniums and brains of different races of people; remembered for his discovery that articulate speech depends on an area of the brain now known as Broca's area (1824-1880)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).