pierre teilhard de chardin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pierre teilhard de chardin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pierre teilhard de chardin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pierre teilhard de chardin.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pierre teilhard de chardin

    Similar:

    teilhard de chardin: French paleontologist and philosopher (1881-1955)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).