pie-dog nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pie-dog nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pie-dog giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pie-dog.

Từ điển Anh Việt

 • pie-dog

  /'paidɔg/ (pi-dog) /'paidɔg/ (pie-dog) /'paidɔg/

  dog) /'paidɔg/ (pie-dog) /'paidɔg/

  * danh từ

  (Anh-Ân) chó hoang

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pie-dog

  Similar:

  pariah dog: ownerless half-wild mongrel dog common around Asian villages especially India

  Synonyms: pye-dog