pas de calais nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pas de calais nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pas de calais giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pas de calais.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pas de calais

    Similar:

    strait of dover: the strait between the English Channel and the North Sea; shortest distance between England and the European continent

    Synonyms: Strait of Calais

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).