passero nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passero nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passero giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passero.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • passero

    a naval battle in the Mediterranean Sea off Cape Passero in which the Spanish navy was destroyed by France and England while attempting to recover Sicily and Sardinia from Italy (1719)

    Synonyms: Cape Passero

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).