pasty nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pasty nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pasty giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pasty.

Từ điển Anh Việt

 • pasty

  /'pwsti/

  * danh từ

  chả nướng bọc bột

  * tính từ

  sền sệt, nhão (như bột nhão...)

  xanh xao, nhợt nhạt ((cũng) pasty-faced)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pasty

  * kinh tế

  bánh có nhân

  nhão

  nhão (bột)

  sền sệt

  sự tạo bột nhào

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  nhão

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pasty

  small meat pie or turnover

  (usually used in the plural) one of a pair of adhesive patches worn to cover the nipples of exotic dancers and striptease performers

  resembling paste in color; pallid

  he looked pasty and red-eyed

  a complexion that had been pastelike was now chalky white

  Synonyms: pastelike

  Similar:

  gluey: having the sticky properties of an adhesive

  Synonyms: glutinous, gummy, mucilaginous, sticky, viscid, viscous