glutinous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

glutinous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm glutinous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của glutinous.

Từ điển Anh Việt

 • glutinous

  /'glu:tinəs/

  * tính từ

  dính, dính như keo

  glutinous rice

  gạo nếp

Từ điển Anh Anh - Wordnet