viscous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

viscous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm viscous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của viscous.

Từ điển Anh Việt

 • viscous

  /'visid/ (viscous) /'viskəs/

  * tính từ

  sền sệt, lầy nhầy, nhớt

  a viscid ink: một thứ mực sền sệt

  dẻo, dính

  a viscid substance: một chất dính

 • viscous

  (vật lí) (thuộc) nhớt

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • viscous

  * kinh tế

  dẻo

  nhớt

  quánh

  sền sệt

  * kỹ thuật

  nhờn

  nhớt

  hóa học & vật liệu:

  có tính nhớt

  ô tô:

  sền sệt

Từ điển Anh Anh - Wordnet