gummy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gummy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gummy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gummy.

Từ điển Anh Việt

 • gummy

  * tính từ

  dính; có nhựa dính

  có dử (mắt)

  sưng lên (mắt cá chân...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • gummy

  * kinh tế

  dính

  keo

  nhớt

  * kỹ thuật

  dính

Từ điển Anh Anh - Wordnet