gluey nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gluey nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gluey giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gluey.

Từ điển Anh Việt

 • gluey

  /'glu:i/

  * tính từ

  dính như keo, như hồ

  đầy keo, đầy hồ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • gluey

  * kinh tế

  đầy hồ

  đầy keo

  dính

  như hồ

  như keo

  * kỹ thuật

  dính

Từ điển Anh Anh - Wordnet