syrupy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

syrupy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm syrupy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của syrupy.

Từ điển Anh Việt

 • syrupy

  * tính từ

  (thuộc) xirô, như xirô; ngọt

  quá tình cảm; ủy mị; ngọt ngào (người)

  a syrupy love-story: một câu chuyện tình yêu ủy mị

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • syrupy

  * kinh tế

  có mật

  * kỹ thuật

  nước mật

  syrô

Từ điển Anh Anh - Wordnet