pastelike nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pastelike nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pastelike giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pastelike.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pastelike

    Similar:

    pasty: resembling paste in color; pallid

    he looked pasty and red-eyed

    a complexion that had been pastelike was now chalky white

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).