pastern nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pastern nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pastern giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pastern.

Từ điển Anh Việt

 • pastern

  /'pæstə:n/

  * danh từ

  cổ chân ngựa

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pastern

  * kinh tế

  đốt xương cổ chân

  xương cổ chân

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pastern

  the part between the fetlock and the hoof

  Synonyms: fetter bone