oyster stew nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

oyster stew nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm oyster stew giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của oyster stew.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • oyster stew

    oysters in cream

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).