oyster dredge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

oyster dredge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm oyster dredge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của oyster dredge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • oyster dredge

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    tàu hút sò

    tàu nạo sò