oyster farming nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

oyster farming nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm oyster farming giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của oyster farming.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • oyster farming

    * kinh tế

    nghề nuôi sò