oyster-cather nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

oyster-cather nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm oyster-cather giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của oyster-cather.

Từ điển Anh Việt

  • oyster-cather

    * danh từ

    chim mò sò; loài chim biển cao chân, lông màu đèn và trắng, bắt và ăn thịt sò