oyster fork nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

oyster fork nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm oyster fork giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của oyster fork.

Từ điển Anh Việt

  • oyster fork

    /'ɔistə'fɔ:k/

    * danh từ

    nĩa (để) ăn sò