oyster-culture nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

oyster-culture nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm oyster-culture giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của oyster-culture.

Từ điển Anh Việt

  • oyster-culture

    * danh từ

    cách nuôi sò, trai, hàu