oyster-fishery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

oyster-fishery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm oyster-fishery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của oyster-fishery.

Từ điển Anh Việt

  • oyster-fishery

    * danh từ

    cách bắt sò