oyster dredger nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

oyster dredger nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm oyster dredger giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của oyster dredger.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • oyster dredger

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    tàu hút sò

    tàu nạo sò