oyster cultivation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

oyster cultivation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm oyster cultivation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của oyster cultivation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • oyster cultivation

    * kinh tế

    nghề nuôi sò