oyster fitting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

oyster fitting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm oyster fitting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của oyster fitting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • oyster fitting

    * kỹ thuật

    điện:

    khớp hình con hàu