oyster industry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

oyster industry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm oyster industry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của oyster industry.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • oyster industry

    * kinh tế

    công nghiệp sò