oyster-farming nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

oyster-farming nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm oyster-farming giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của oyster-farming.

Từ điển Anh Việt

  • oyster-farming

    * danh từ

    nghề nuôi sò