oyster-patty nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

oyster-patty nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm oyster-patty giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của oyster-patty.

Từ điển Anh Việt

  • oyster-patty

    * danh từ

    sò tẩm bột rán