oyster catcher nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

oyster catcher nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm oyster catcher giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của oyster catcher.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • oyster catcher

    Similar:

    oystercatcher: black-and-white shorebird with stout legs and bill; feed on oysters etc.

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).