oysters rockefeller nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

oysters rockefeller nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm oysters rockefeller giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của oysters rockefeller.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • oysters rockefeller

    oysters spread with butter and spinach and seasonings and baked on the half shell

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).