oyster-woman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

oyster-woman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm oyster-woman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của oyster-woman.

Từ điển Anh Việt

  • oyster-woman

    * danh từ

    xem oysterer, chỉ đàn bà