great auk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

great auk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm great auk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của great auk.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • great auk

    large flightless auk of rocky islands off northern Atlantic coasts; extinct

    Synonyms: Pinguinus impennis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).