greatly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

greatly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm greatly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của greatly.

Từ điển Anh Việt

 • greatly

  /'greitli/

  * phó từ

  rất lắm

  cao thượng, cao cả

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • greatly

  to an extraordinary extent or degree

  he improved greatly