pinguinus impennis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pinguinus impennis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pinguinus impennis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pinguinus impennis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pinguinus impennis

    Similar:

    great auk: large flightless auk of rocky islands off northern Atlantic coasts; extinct

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).