great dane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

great dane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm great dane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của great dane.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • great dane

    very large powerful smooth-coated breed of dog

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).