great falls nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

great falls nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm great falls giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của great falls.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • great falls

    a town in central Montana on the Missouri river; a center of extensive hydroelectric power

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).