great bellied nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

great bellied nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm great bellied giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của great bellied.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • great bellied

    Similar:

    big-bellied: having a prominent belly

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).