great bustard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

great bustard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm great bustard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của great bustard.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • great bustard

    largest European land bird

    Synonyms: Otis tarda

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).