great go nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

great go nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm great go giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của great go.

Từ điển Anh Việt

  • great go

    /'greit'gou/

    * danh từ

    kỳ thi tốt nghiệp tú tài văn chương (tại trường đại học Căm-brít)