greatness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

greatness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm greatness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của greatness.

Từ điển Anh Việt

 • greatness

  /'greitnis/

  * danh từ

  sự to lớn

  sự cao quý, sự cao cả, sự cao thượng

  tính lớn lao, tính vĩ đại, tính quan trọng, tính trọng đại

Từ điển Anh Anh - Wordnet