greatest nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

greatest nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm greatest giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của greatest.

Từ điển Anh Việt

  • greatest

    lớn nhất, có ý nghĩa nhất

Từ điển Anh Anh - Wordnet